Medische Hypnose 

Het doel van Medische Hypnose is om aandoeningen zoals pijn en stress te reduceren, door ontspanning en concentratie . Binnen veel reguliere ziekenhuizen en zorgcentra maakt men steeds meer gebruik van hypnose. Inmiddels wordt de toepassing ervan in de eerste lijn ook steeds meer als waardevol gezien en  ingezet naast de reguliere zorg.  

 

STRESSREDUCTIE:

Bij een groot aantal aandoeningen, ziekte van Crohn , prikkelbaar darmsyndroom, diabetes, eczeem, astma, tinnitus, (spannings) hoofdpijn,  en hoge bloeddruk kunnen stressreducerende  technieken helpen om de aandoening hanteerbaar te maken en verergering te beperken.

 

ZELFHYPNOSE:

Mensen met pijn als gevolg van soms (ernstige) medische aandoeningen, kunnen zelfhypnose gebruiken om zelf angst en pijn te kunnen verminderen en hanteren. Deze technieken zijn ook effectief als voorbereiding voor een operatie / behandeling.

Het aanleren van zelfhypnose kan als behandeling op zich ingezet worden ( als techniek om te kunnen ontspannen, inslapen, ademhalingsoefening) of is een onderdeel van de behandeling om resultaten te versterken

 

Kosten aanleren zelfhypnose: 90 euro

 

 

BEHANDELING van het Prikkelbare Darm Syndroom

PDS is een veel voorkomende stoornis van het maagdarmkanaal. Deze darmstoornis is bekend als spastische darm. De belangrijkste symptomen zijn buikpijn en problemen met de stoelgang. Tevens kunnen er allerlei bijverschijnselen optreden waaronder moeheid, slaapproblemen of lage rugpijn. Deze klachten kunnen je leven behoorlijk beheersen. Medicijnen en dieetvoorschriften geven niet altijd het gewenste resultaat.

Hypnotherapie als behandeling voor PDS:

Dr Peter Whorwall, een bekend Engelse internist, begon in 1980 in Manchester met het behandelen van patiënten met een zware vorm van PDS door middel van hypnotherapie. Deze groep reageerde niet op medicatie. In zijn behandeling richtte hij zich op: lichamelijk herstel van de klachten (pijn en krampvermindering en herstel van de stoelgang), het vergroten van zelfvertrouwen en stressbestendigheid, emotionele en gedragsmatige aspecten.  Hij bemerkte dat 75-80 %  van de patiënten verbetering ondervond met behulp van hypnotherapie, en deze verbetering zette door zelfs nadat de behandeling was afgerond.

Het PDS behandelprogramma wordt sinds 1996  met succes in Nederland toegepast.

Waarom werkt hypnotherapie bij PDS:

Onze darmbewegingen kunnen we niet op een directe manier controleren of beïnvloeden. Dit in tegenstelling tot onze skeletspieren (armen en benen kunnen we bewust aanspannen en ontspannen) Darmen reageren, net als de rest van ons lichaam, op emoties.

Zo zijn er veel mensen die een aanval van diarree krijgen vlak voor een stressvolle gebeurtenis als bijvoorbeeld een examen. Omgekeerd kan lichamelijke pijn ( bijvoorbeeld plotselinge kramp van de dikke darm) ons geestelijk welbevinden negatief beïnvloeden: we worden somber of sneller geïrriteerd. Ontspanning heeft een positieve invloed op de darmwerking. In hypnose kun je via gedachtebeelden het maagdarmkanaal direct beïnvloeden. Zo leer je de darmen te stimuleren om op een natuurlijke en ontspannen manier te werken. Dit maakt hypnotherapie tot een zeer effectieve behandelmethode bij PDS-klachten.

 

De behandeling bestaat uit een intakegesprek en tenminste 5 vervolgconsulten ( van gemiddeld een uur)

Intakegesprek: verzamelen van informatie over de klacht en wat je wil bereiken.

Consulten : opbouwen van hypnotische vaardigheden om de spanning en gevoeligheid van de dikke darm te verminderen. Ook leer je anders met stressvolle situaties om te gaan. Hierdoor zal de darm minder prikkels te verwerken krijgen waardoor eventuele verkramping of pijn afneemt.

 

Verbetering: het is niet te voorspellen wanneer je verbetering zal ondervinden. Sommige mensen bemerken dit al na een paar consulten, terwijl anderen er langer over doen. Soms zijn er mensen die langer willen doorgaan om bepaald resultaat te vergroten of een bepaald thema nader uit te werken.

 

Kosten:

Intakegesprek  met introductie hypnose:  50 euro

1e hypnosesessie 90 euro.

vervolgsessies 60 euro 

geluidsopnames hierbij inbegrepen

 

 

Voice Dialoque 

 

De psychologen Hal en Sidra Stone hebben het Voice Dialogue proces ontwikkeld. Ze verspreiden al jaren hun visie en hebben internationaal erkenning gekregen voor deze methode.

Een prachtige methode welke ik met groot genoegen mag en kan toepassen.

Ik beschouw zelf Voice Dialogue als een van de beste gereedschappen voor persoonlijke groei.

 

Een methode die je laat kennismaken met je subpersoonlijkheden ofwel  je vele innerlijke " ikken". Het helpt je te ontdekken waar elke "ik" behoefte aan heeft en wat elke "ik" je te bieden heeft.

Zo ontmoet je je innerlijke "drammer", "criticus", je "beschermer"/"beheerser", je "kwetsbare kind"en alle leden van je innerlijke familie. 

Door je kennis te laten maken met eigen innerlijke delen door ze te verkennen en  je  bewust te laten worden van alle delen,  (zowel de delen die we kennen als de delen die we nog niet kennen) zal het een bijzondere (sterke) ervaring tot gevolg hebben en veel informatie over jezelf opleveren. 

Waarom reageer je bijvoorbeeld altijd zo boos op bepaalde situaties, waarom ervaar je stress, waarom voel je je eenzaam ? Wat maakt dat je je soms zo kwetsbaar voelt? Waarom moet alles  perfect en is het nooit goed genoeg?

 

Voice Dialogue kan  zorgen voor transformatie en heling!

De methode is te vergelijken met meditatie. 

Voice Dialogue is geen vervanging voor psychotherapie, het is geen opzichzelfstaand beroep.

Het is een methode voor verkenning op psychologisch gebied en voor het verhogen van het bewustzijn.

 

Naast bewustwording komt er ook ruimte voor verandering, komt er meer balans in het innerlijke systeem. Bijzonder en effectief in te zetten bij een  innerlijke dilemma. 

Bijvoorbeeld het niet kunnen ontspannen omdat je "innerlijke drammer" vindt dat je altijd door moet gaan. Of hoe je "innerlijke criticus" op alles wat je doet of beslist kritiek heeft, en je voelt dat het nooit goed is wat je doet of beslist.

 

Voice Dialogue is geen volledig onafhankelijk therapeutisch systeem. Als er sprake is van ernstige geestelijke of mentale verwarring wordt altijd hulp ingeroepen van een bevoegd deskundige. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kosten Voice Dialogue:

Nader overeen te komen gezien de behandeling per persoon verschillend is en  ook als onderdeel van de gehele therapie aangeboden kan worden.

Bij vragen, neem gerust vrijblijvend contact op.